Причини відмови у страховій виплаті!!!

Підставою для відмови Страховика у страховій виплаті є:

 1.  Навмисні дії Страхувальника або іншої особи, спрямовані на настання страхового випадку.

2. Вчинення Страхувальником або іншою особою, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

 3. Подання Страхувальником,  свідомо неправдивих відомостей про обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи обставини настання страхового випадку;

 4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру шкоди;

 5. Навмисне спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

 6. Порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки;

 7. Вчинення самогубства або спроби самогубства за винятком тих випадків, коли Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;

 8. Проведення діагностичних, лікувальних та інших медичних заходів (включаючи ін’єкції ліків), якщо вони не були пов’язані з лікуванням, що здійснювалося з приводу нещасного випадку, або виникли внаслідок самолікування чи лікування особами без медичної освіти;

 9. настання гострого інфаркту або інсульту чи іншого гострого нападу, що призвели до виникнення нещасного випадку;

Новини